wtorek, 29 października 2013

Biblioteka trzecim miejscem


     W dniach 15-17 października w WiMBP w Zielonej Górze odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Biblioteka jako trzecie miejsce. Z naszej biblioteki uczestniczyła w nim pani Dyrektor Magdalena Śliwak i koleżanka z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Ala Ptasińska.

     Według socjologicznej teorii Raya Oldenburga życie człowieka skupia się wokół trzech miejsc: domu, pracy oraz przestrzeni neutralnej niezbędnej do spędzania czasu wolnego.  I właśnie o tym miejscu była mowa. „Trzecie miejsca” dają poczucie przynależności do otoczenia oraz więzi społecznej. Dla środowiska lokalnego stanowią miejsca znaczące, bowiem spełniają jego potrzeby społeczne, towarzyskie, kulturalne, emocjonalne czy też rozrywkowe zarówno w wymiarze indywidualnym jak i grupowym. Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum Naukowego starali się odpowiedzieć na pytanie: czy biblioteka może być takim „trzecim miejscem”? Refleksji poddano również zagadnienie roli biblioteki w środowisku lokalnym oraz nad modelem funkcjonowania bibliotek w przyszłości, jej nowego modelu, funkcji i zadań. Uczestnicy konferencji wymieniali się też doświadczeniami oraz dobrymi praktykami bibliotek z różnych krajów: Czech, Danii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, USA i Ukrainy.

     Rodzi się pytanie: Ale o co dokładnie chodzi z tym trzecim miejscem w bibliotece?

    Otóż w myśl najnowszych trendów biblioteka okazuje się doskonałym miejscem do spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie, by toczyć rozmowy o książkach, kulturze, sztuce. Biblioteka wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa i umożliwia aktywne uczestniczenie w różnego typu warsztatach i spotkaniach dotyczących przeróżnej tematyki, rozwijanie swoich zdolności twórczych w zakresie rękodzieła, plastyki, literatury, tańca czy rozwijania zainteresowań i umiejętności np. lingwistycznych. Biblioteka stwarza warunki do realizowania się w procesie ustawicznego kształcenia i samokształcenia. W bibliotece można odkrywać siebie samego, a także poznawać innych ludzi, ich pasje. Na zasadzie wolontariatu można czynnie uczestniczyć w pracach biblioteki, choćby przy organizowaniu imprez. Na wycieczkę rowerową też można pojechać. I wiele innych rzeczy można robić w bibliotece. O sferze edukacyjnej i korzystaniu z najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych rozpisywać się chyba nie trzeba. 

     Jeśli tyle się w bibliotekach dzieje… to co? Może biblioteka być tym "trzecim miejscem" czy nie może? 

     Z naszych obserwacji wynika, że dla niektórych ludzi już jest, ale trzeba poszerzać ich krąg. Biblioteki stale nad tym pracują, a  nie jest to takie łatwe  zadanie.

    W ramach sympozjum uczestnicy odwiedzili nową Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz nowoczesną, powstałą w ramach REWITALIZACJI MIASTA, bibliotekę we Wschowie. Poniżej kilka fotek ciekawych rozwiązań w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz