czwartek, 27 lutego 2014

Biblioteka i Facebook

     Biblioteka posiada swoją stronę na Facebooku, więc żeby ją jeszcze lepiej administrować wzięłyśmy udział w webinarium  z cyklu komunikacji bibliotek z otoczeniem. Osobą prezentującą był Krzysztof Lityński ze stowarzyszenia Bibliosfera.org, a  prowadziła Dorota Kostowska - główna specjalistka ds. szkoleń z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wszystkie cenne informacje wprowadzimy w czyn :-)
     Webinarium to świetny sposób na dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi. Dziękujemy organizatorom szkolenia za pomysł.


poniedziałek, 24 lutego 2014

Bezpieczny Internet? Zbudujmy go razem - zaproszenie

Spotkanie z młodą profesjonalistką Linku do przyszłości - Iwoną Kanafa


W piątek (21.02.2014) w Czytelni Ogólnej w ramach ogólnopolskiego projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera  z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha spotkała się Iwona Kanafa z Wrocławia – specjalistka do spraw rekrutacji i marketingu w firmie programistycznej. Pani Iwona opowiedziała o swojej drodze do sukcesu, o tym , na czym polega jej praca. Młodzieży podobała się opowieść gościa. Okazało się bowiem, że nie było łatwo i z górki. Były natomiast pochopne wybory typu „idę do tej szkoły, bo idą do niej moje koleżanki”, rozczarowanie wybranym kierunkiem studiów i ciągłe uczucie niedosytu i braku spełnienia. Dzięki przeanalizowaniu swoich decyzji, rozpatrzeniu wszystkich „za” i „przeciw” oraz nieodpartej chęci rozwoju oraz wytrwałości i ambicjom ukończyła kolejne studia podyplomowe i dziś może robić to, w czym się dobrze czuje i co daje jej satysfakcję zawodową.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w quizie wiedzy o rynku pracy oraz ćwiczeniach „Mógłbym być …”, „Czym jest sukces…” i „Zainspirowało mnie…”.  Spotkanie zakończyła ankieta i wspólne zdjęcie.  Wypełnione anonimowo ankiety i karteczki z ćwiczenia „Zainspirowało mnie…” zgodnie z regulaminem zostaną odesłane do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ich analiza pozwala stwierdzić, że młodzież ze spotkania była zadowolona, choć malkontenci też byli, ale to dobrze.
           Spotkanie przewidziane było na dwie godziny zegarowe, ale w praktyce okazało się, że to za mało, a niezadowoleniu z tego młodzież dała wyraz w ankiecie. Ciekawe są wypowiedzi uczniów w ramach ćwiczenia „Zainspirowało mnie…”. Jednym spotkanie pomogło poznać swoje cechy, mocne strony, a historia pani Iwony dała im motywację do działania i podejmowania wyzwań, pokonywania blokującego strachu i przekraczania swoich granic. Dla innych pocieszające okazało się to, że ani wrodzona nieśmiałość, ani też  brak orientacji w tym co chce się robić w życiu  będąc u progu dorosłości, nie stanowi bariery w dążeniu do kariery i osiąganiu sukcesu. Jeszcze inni cieszyli się, że poznali zawody określane dziś jako „zawody przyszłości” oraz metodę planowania nazwaną przez panią Iwonę „personalnym GPS-em”. 
         Najważniejsze jednak jest to, że projekt powołany przez firmę Microsoft,  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej to pomysł bardzo trafiony, że młodzi ludzie potrzebują rozmów, spotkań z inspirującymi młodymi profesjonalistami, ćwiczeń z zakresu doradztwa zawodowego, pomocy przy odkrywaniu swoich preferencji osobistych czy też informacji o aktualnych trendach na rynku pracy. 
          Chcesz poznać ponad 130 różnych zawodów, zbadać swój potencjał, predyspozycje, umiejętności i upodobania zawodowe lub poznać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących planowania kierunku kształcenia i przyszłości zawodowej? Zajrzyj na stronę bezpłatnego serwisu

Z kart historii miasta - spotkanie z regionalistą


     Kolejny już rok, w rocznicę walk o miasto Biblioteka organizuje dla mieszkańców Żagania spotkanie z regionalistą Marianem Świątkiem. Pan Marian jako znawca historii Żagania, posiadacz bogatych zbiorów przedwojennych zdjęć, widokówek i innych dokumentów graficznych chętnie dzieli się swoją wiedzą z tymi, którzy chcą poznać historię swojego miasta. 
     19 lutego 2014 r. w Czytelni Ogólnej obecni na spotkaniu, na dużym ekranie mogli zobaczyć kopie najstarszych rycin przedstawiających wizerunek Żagania, zdjęcia i widokówki z końca XIX w. oraz początku wieku XX. Pan Marian  ciekawie opowiadał, co mieściło się w poszczególnych kamienicach, do kogo należały i czym zajmowali się właściciele, a nawet wspominał o ich potomkach, którzy też przyczynili się do wzbogacenia jego zbiorów.
     Choć to już kolejne takie spotkanie, zawsze jest coś nowego, jakieś nowe materiały, związane z nimi ciekawostki, ludzie czy anegdoty. Wszyscy z przyjemnością i zainteresowaniem słuchaliśmy, patrzyliśmy i uczyliśmy się historii naszego miasta. Dzięki tym spotkaniom dowiadujemy się jak wyglądał Żagań do końca II wojny światowej, tuż po wojnie i wiemy, czego już nie ma, co zostało bezmyślnie zniszczone, czy też co wcześniej mieściło się w poszczególnych zabytkowych obiektach. 

Wielkie dzięki Panie Marianie :-)poniedziałek, 10 lutego 2014

Rok 2014 Rokiem...

 W grudniu ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Rok 2014:

Rokiem Oskara Kolberga

    Oskar Kolberg - polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Urodzony 22.02.1814 r., zm. 03.06.0890 r. Swoją przyszłość wiązał początkowo z karierą kompozytorską, ale debiutem w roku 1836 nie oczarował publiczności. Pod koniec lat 30. zainteresował się folklorem. Podczas wypraw w gronie przyjaciół w okolicach Warszawy skrzętnie notował pieśni i melodie ludowe i już w roku 1840 miał ich już ponad  600. Pojawiły się pierwsze publikacje w opracowaniu na głos i fortepian, które jednak nie były dobrze przyjęte przez krytykę. Swoje zainteresowania życiem i kulturą wsi stopniowo rozszerzał na inne rejony. Pierwszy tom jego wielkiego dzieła pt. Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce został opublikowany w roku 1865. 
      W 1974 roku ustanowiono Nagrodę im. Oskara Kolberga, którą przyznaje się twórcom ludowym, działaczom ruchu folklorystycznego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych. Organizatorem Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. 

Rokiem Jana Karskiego

     Jan Karski właściwie Jan Romuald Kozielewski - prawnik i dyplomata, historyk, obywatel Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowy obywatel Izraela,  od 1939 działacz konspiracji, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek zagłady Żydów w Polsce, ur. 24.04.1914 r. w Łodzi, zm. 13.07.2000 r. w Waszyngtonie. 
    Ukończył studia prawnicze i dyplomatyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz podchorążówkę. W czasie II wojny światowej  był naocznym świadkiem eksterminacji Żydów i jako pierwszy  przekazał na Zachód osobistą relację o ich zagładzie w okupowanej Polsce. Od 1942 roku apelował o ratunek dla nich u przedstawicieli rządów alianckich. Nikt  jednak nie dawał wiary słowom jego relacji. Po wojnie pozostał w Stanach Zjednoczonych i podjął studia z zakresu nauk politycznych. Obronił doktorat na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, gdzie przez kolejne czterdzieści lat wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany.

Rokiem św. Jana z Dukli

    Jan z Dukli (ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29 września 1484 we Lwowie) – polski święty katolicki, pustelnik, franciszkanin, pod koniec życia w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach, ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29.09.1484 we Lwowie). Pod koniec życia poważnie chorował i utracił wzrok. Po śmierci został pochowany we Lwowie w tamtejszym kościele bernardyńskim. Wierni szybko zaczęli oddawać mu cześć i w XVI w. jego kult był większy, niż niejednego świętego kanonizowanego. Kult Jana z Dukli był najmocniej rozpowszechniony wśród ludności z miast wschodniej Małopolski, Wołynia i Podola, od Lublina po Trembowlę, Sambor i Drohobycz. Jego grób odwiedzali również prawosławni Rusini i Ormianie. Kult Jana z Dukli rozpowszechniony był również wśród żołnierzy, zwłaszcza na terenach Ukrainy. Mniej popularnym był natomiast wśród szlachty i ludu wiejskiego. W 1733 papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym, a papież Jan Paweł II kanonizował go w Krośnie 10.06.1997 r. 
     Św. Janowi z Dukli wg relacji zawartej w szkicu historycznym "Oblężenie Lwowa w roku 1648" znanego XIX-wiecznego historyka lwowskiego Ludwika Kubali, przypisuje się, że przyczynił się do ocalenia Lwowa poprzez ukazanie się nad klasztorem Bernardynów w postawie kleczącej i z uniesionymi rękami. Ten widok przestraszył Chmielnickiego i Tuchajbeja tak bardzo, że dali znak do odwrotu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rok 2014 uchwalił

Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego


     Uniwersytet Jagielloński w roku 2014 obchodzi 650 lecie powołania uczelni aktem fundacyjnym Kazimierza Wielkiego wydanym 12.05.1364 r. Założona 650 lat temu szkoła wyższa początkowo nosiła nazwę Akademii Krakowskiej. Był to drugi uniwersytet w środkowej Europie,  po powstałym w 1348 r. w Pradze.
      Uczelnia swoją działalność faktycznie rozpoczęła nie wcześniej niż w 1367 r. i składała się z trzech tylko wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Na utworzenie czwartego, teologii, papież Urban V nie wyraził zgody. Podobnie zresztą w stosunku do uniwersytetów w Wiedniu, Peczu i Erfurcie. Pełny uniwersytet z wszystkimi czterema wydziałami, na wzór paryski, powstał dopiero w roku 1400, rok po smierci królowej Jadwigi, która w testamencie zapisała na rzecz uczelni swój osobisty majatek. Krakowska uczelnia od razu zaznaczyła swoje miejsce w świecie nauki. W późniejszych okresach bywało różnie: znaczenie Uniwersytetu Jagiellońskiego malało i wzrastało. Miał swój złoty wiek i upadek świetności. Z trudem przetrwał okres po trzecim rozbiorze Polski. Dopiero w XIX wieku nastapiły kolejne złote lata w dziejach krakowskiej uczelni. Uniwersytet ponownie stał się jedną z najbardziej liczących się szkół wyższych w świecie nauki. 
     Dramatyczne były losy Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas okupacji hitlerowskiej. Gestapo aresztowało i zesłało do obozu koncentracyjnego 144 profesorów i asystentów oraz kilku studentów. Uniwersytet został zamknięty, jego wyposażenie zdemontowano, zniszczono, rozgrabiono lub wywieziono do Niemiec. Wkrótce jednak uniwersytet zaczął działać w podziemiu. 
        Po II wojnie nie było dużo lepiej, gdyż i na uczelni dało sie odczuć skutki totalitaryzmu stalinowskiego. I choć w roku 1956 nastąpił przełom, to w latach kolejnych nie raz przyszło uniwersytetowi stawać w obronie wolności nauki i praw człowieka oraz walczyć o utrzymanie standardu naukowego. Jedno jest pewne: przez wszystkie lata tłuste i chude nie brakowało na uczelni wybitnych uczonych.
       Współcześnie Uniwersytet Jagielloński ma unikatową w Polsce strukturę, a o poziomie naukowym świadczy fakt, że prawie wszystkie wydziały otrzymują systematycznie pierwszą, czyli najwyższą kategorię w oficjalnym rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z datą  12.05.1364 wiąże się też ogłoszenie przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców

Jubileuszowego Roku 2014 Rokiem Czytelnika

     W akcie fundacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego wymieniony został wśród pracowników uczelni stacjonariusz, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich dzisiejszych zawodów – za początek służby książce w Polsce. Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił Rok 2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem

                                        650 LAT W SŁUŻBIE KSIĄŻKI 

Obchody Roku Czytelnika Patronatem Honorowym objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Organizatorami jubileuszu są:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Polskie Towarzystwo Wydawców Książki
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy
Polska Izba Książki
Izba Księgarstwa Polskiego
Polska Izba Druku


Uczestniczymy w projekcie "Link do przyszłości"

     14 października 2013 r. ruszyła II edycja ogólnopolskiego projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera powołanego w ubiegłym roku przez firmę Microsoft, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w podejmowaniu świadomych wyborów zawodowych. Więcej informacji tutaj
     Biblioteka przystąpiła do udziału w projekcie i w piątek 21 lutego 2014 r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie młodzieży szkolnej z profesjonalistką Iwoną Kanafa - z wykształcenia humanistką, zawodowo związaną ze światem nowych technologii oraz programowania, specjalistką ds. rekrutacji i marketingu w firmie programistycznej. Więcej informacji o pani Iwonie Kanafa tutaj

Z kart historii miasta - Spotkanie z regionalistą Marianem Świątkiem


I tydzień Koziołkowych fanaberii na ferie za nami

            Dla żagańskich dzieci na czas ferii, Biblioteka przygotowała mnóstwo niespodzianek. Przez całe dwa tygodnie podczas spotkań będzie się działo, oj działo! Towarzyszem zabaw będzie niesforny, ale przesympatyczny Koziołek Matołek, a uczestnicy ferii odnajdą go w literaturze oraz na płycie CD. 
Pierwszym gościem Koziołkowych fanaberii była policjantka Monika Broda z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Pani Monika zwróciła szczególną uwagę na czujność dzieci wobec osób nieznajomych oraz o zachowaniu bezpieczeństwa w stosunku do siebie i innych. W trakcie spotkania padało wiele pytań, nie tylko o sferę zawodową ale i o życie prywatne (ile ma pani dzieci?J). W trakcie zajęć manualnych z wykorzystaniem prasy, bibuły, taśmy klejącej, uczestnicy wykonali postać Koziołka Matołka. Sympatyczny koziołek towarzyszył dzieciom podczas spacerów, a w Bibliotece stanął na honorowym miejscu, gdzie wzbudzał ogromne zainteresowanie wśród małych i dużych czytelników. Ponieważ pogoda była łaskawa odbyły się spacery, dokarmianie ptactwa oraz zawody sportowe o laur Koziołka Matołka. W myśl zasady śpiewać każdy może... nie zabrakło Karaoke. Każde z dzieci wykazało się talentem wokalnym. Za sprawą iluzjonisty wszystkie dzieci przez moment znalazły się w świecie iluzji i magii. To jeszcze nie koniec atrakcji. W czwartek odbyła się wycieczka do Kręgielni znajdującej się przy Kompleksie Arena Żagań. Wszystkie dzieci były pod wrażeniem torów. Tu również odbyły się zawody sportowe w rzucie kulą do kręgli. Tydzień zakończyła Gra miejska, w której gracze wędrując po żagańskich instytucjach odnajdywali ukryte do wykonania zadania. Zawitali do Urzędu Miasta, do siedziby Gazety Lokalnej, gdzie czekały na graczy słodycze, do Kościoła WNMP w Żaganiu. W tej zabawie widać było zdrową rywalizację wśród dzieci choć każdy chciał być zwycięzcą.
Tak zakończył się pierwszy tydzień beztroskich zabaw, na nudę nikt nie narzekał. Nadchodzi kolejny tydzień, a z nim nowe atrakcje i fantastyczne zabawy. 

                    Alicja Ptasińska
(Fot. Paweł Pietrzyk, Centrum kultury)

(Fot. Paweł Pietrzyk, Centrum Kultury)

środa, 5 lutego 2014

Zeruya Shalev i jej książka Po rozstaniu w DKK dla dorosłych


     30 stycznia dyskusją nad książką Po rozstaniu zainaugurowałyśmy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych w roku 2014.
     Jak to najczęściej u nas bywa, klubowiczki podzieliły się na dwa obozy. Bez względu na stanowisko, książka sama w sobie nie okazała się zachwycająca, choćby z uwagi na zastosowane bardzo długie zdania, które w zasadzie trudno powiedzieć czemu mają służyć. Autorka, Zeruya Shalev, poruszyła w niej temat trochę na pograniczu melodramatu, którego akcja dzieje się równolegle z tym, co odkrywa jej bohaterka prowadząca badania archeologiczne. Badając przeszłość starożytnej wyspy  odkrywa również przeszłość swojego małżeństwa. Ela po odejściu od jednego mężczyzny próbuje budować nowy związek na gruzach poprzedniego. Czy jej się to uda? I czy jest to w ogóle możliwe? Czy przeszłość pozwoli o sobie zapomnieć, czy też będzie stale w różnych sytuacjach o sobie przypominać?
     Mimo różnicy zdań w zakresie podoba się lub nie podoba się, panie uznały książkę za lekturę trudną, ale jednocześnie ciekawą ze względu na odniesienia do sytuacji w życiu. To, wg klubowiczek, studium emocjonalne kobiety, która postanowiła sama decydować o sobie i jej pierwszym krokiem w stronę niezależności było odejście od męża. Czy słusznie? Książka nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba ją przeczytać i zająć własne stanowisko w tej kwestii.