środa, 28 października 2015

110 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego i 70 lat oświaty na Ziemi Żagańskiej

   110 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego i 70 lat Oświaty na Ziemi Żagańskiej - te rocznice świętowaliśmy 21 października wraz z Oddziałem ZNP w Żaganiu. Pani Zofia Zawadzka - Prezes żagańskiego Oddziału ZNP dostarczyła nam wszelkich materiałów i dokumentów oraz Kronik niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnej oraz wystawy o historii ZNP na Ziemi Żagańskiej, a także montażu wystawy przygotowanej przez  szkoły i przedszkola z całego powiatu żagańskiego. Nasze zaangażowanie wynikało z wielkiego szacunku dla Pani Zosi, która nigdy nie odmówiła wsparcia i udziału w naszych przedsięwzięciach oraz dla Nauczycieli oraz szkół i przedszkoli, z którymi tak dobrze nam się współpracuje. Dużo pracy, ale z radością uczestniczyliśmy i w przygotowaniach i w obchodach.
   W uroczystości uczestniczyła również 90 - letnia Lidia Cydzik, która do ZNP należy już od 70. lat oraz ostatni żyjący były prezes ZNP w Żaganiu, Pan Feliks Tęcza.  Powitano ich oczywiście gromkimi brawami. Imprezę wzbogaciły pięknie przygotowane występy artystyczne uczniów. Były kwiaty, życzenia, podziękowania i gratulacje oraz odznaki i medale.

1 października 1905 r. w Pilaszkowie zgromadzenie postępowych nauczycielek i nauczycieli powołało do istnienia Związek Nauczycielstwa Ludowego. Do nielegalnego wówczas związku przystąpiło ok. 1000 nauczycieli polskich, którzy podpisali deklarację o tym, że będą uczyć języka polskiego i w duchu polskim. W budynku - kolebce mieści się dziś muzeum Związku Nauczycielstwa Polskiego

Kalendarium ZNP Oddział w Żaganiu:

Jesień 1945 
Związek Nauczycielstwa Polskiego w Żaganiu powstał przy Szkole Powszechnej nr 1, a założycielem i pierwszym prezesem był Roman Zawistowski.
Wiosna 1946
Założenie Oddziału Powiatowego z ognisk w SP nr 1, Gozdnicy, Iłowej, Witoszynie i Dzietrzychowicach. Prezesem został Zygmunt Cmak.
1964 
Otwarcie Klubu Nauczyciela. kierowniczką została Janina Ponczek.
1966
Pierwsze szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy.
1968
Powstanie Sekcja Emerytów i Rencistów. Przewodniczącą została Bronisława Bajor.
1971
Przeniesienie siedziby ZNP na ul. Dzierżyńskiego (obecnie Dworcowa). Poszerzenie działalności Klubu Nauczyciela.
1979
Przekazanie dla Oddziału przez Krystynę Jankowską pracy magisterskiej Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Żagańskiej w latach 1945 - 1975.
1981
Zawieszenie pracy związków zawodowych w tym ZNP z powodu na wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Maj 1983 
Reaktywowanie działalności ZNP przez Feliksa Tęczę, który został też prezesem Oddziału.
1998
Założenie Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Prezesem została Helena Lewicka.
Kwiecień 2005
Powiatowa konferencja w Żagańskim Pałacu z okazji obchodów 100-lecia ZNP. Uroczystość odbyła się z udziałem prezesa Zarządu Głównego ZNP Sławomira Broniarza.
2005
Przekazanie Oddziałowi przez Barbarę Stawarz pracy magisterskiej Działalność oddziału ZNP w Żaganiu w latach 1970 - 1990.
2006
Przeniesienie biura ZNP na ul. Jana Pawła II 7.
2006
Uroczyste wręczenie sztandaru ZNP przez prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego Bożenę Mania.
2008 
Przystąpienie do ogólnopolskiego strajku wszystkich placówek oświatowych z powiatu żagańskiego. Efekt - mierzenie czasu pracy nauczyciela.
Grudzień 2008
Umiera najstarsza członkini ZNP w Żaganiu, Pani Pelagia Ryngwelska, Nauczycielka Tajnej Organizacji Nauczycielskiej podczas II wojny światowej. Członek ZNP od 1932 roku.
Luty 2010
ZNP organizuje szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych na temat wypełniania wniosków na odznaczenia państwowe i resortowe. Na szkoleniu obecny był Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej.
2010
Uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego Nauczycielom i Pracownikom Oświaty Powiatu Żagańskiego.
2012
Marzanna Staśkiewicz zdobyła złoty medal w Wojewódzkim Turnieju Pracowników Oświaty w Kręgle w Świeradowie Zdroju.
2013
Lechosław Fechner został honorowym przewodniczącym oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów.
Listopad 2013
Udział członków Oddziału w manifestacji w Warszawie pod hasłem Dość tego! Dość niszczenia polskiej szkoły!
2014 
Nagroda dla Oddziału w wysokości 6 tys. zł z Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej. przeznaczono ją na remont i wymianę mebli w biurze.
Kwiecień 2014
Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza. Zofia Zawadzka po raz 5 została wybrana prezesem Oddziału ZNP w Żaganiu.
2015
Założenie strony internetowej Oddziału
Czerwiec 2015 
Z okazji Jubileuszu 110. rocznicy ZNP aktyw związkowy pojechał do Pilaszkowa - kolebki ZNP oraz na szkolenie do Zarządu Głównego ZNP.

Prezesi Oddziału ZNP w Żaganiu:

Listopad 1945    Roman Zawistowski, założyciel ZNP w Żaganiu
1946 - 1950       Zygmunt Cmak
1950 - 1951       Władysław Fudal
1951 - 1953       Antonina Godzińska
1953 - 1955       Tadeusz Żabski
1955 - 1957       Antonina Godzińska
1957 - 1959       Franciszek Jarlaczyk
1959 - 1961       Michał Olszewski
1961 - 1963       Ludwik Kimber
1963 - 1976       Michał Olszewski
1976 - 1981       Feliks Tęcza
1983 - 1986       Feliks Tęcza
1986 - 1990       Stanisław Chutko
1990 - 1998       Wiesław Olszewski
1998 -                Zofia Zawadzka

Pionierzy zasłużeni dla oświaty na Ziemi Żagańskiej:

Wilhelmina Trylowska, założycielka Szkoły Powszechnej w Jabłonowie
Maria Krasnodębska, założycielka Szkoły Powszechnej w Przylaskach
Henryka Trzosowa, założycielka Szkoły Powszechnej w Miodnicy w roku 1945
Ludwik Kimber, założyciel Szkoły Powszechnej nr 1 w Żaganiu w roku 1945, prezes Oddziału ZNP
Stefania Chytroń, założycielka Szkoły Powszechnej w Witoszynie w roku 1946
Janina Schmidt, założycielka Szkoły Powszechnej w Iłowej
Kacper Kawecki, założyciel Szkoły Powszechnej w Gozdnicy w roku 1946

Zasłużeni działacze Oddziału ZNP w Żaganiu:

Pelagia Ryngwelska, jedyna w Żaganiu Uczestniczka Tajnego Nauczania podczas II wojny światowej
Władysław Zarzecki
Wiktoria Wróblewska
Halina Kucharska, skarbnik Oddziału ZNP, aktualnie członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
Lidia Cydzik, była wiceprezes Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Żaganiu, członek z 70 - letnim stażem
Józefa Mrożek, pełniła funkcję przewodniczącej SEiR przy LO w Żaganiu
Helena Ewert-Fechner, pełniła funkcję wiceprezesa Oddziału
Henryk Ślusarek
Danuta Hrycak, sekretarz Oddziału
Aurelia Gronek, była członkiem Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego ZNP
Michał Kuchcik, były prezes Ogniska ZNP w Witoszynie przez 4 kadencje
Alicja Jarlaczyk, była wiceprezes Oddziału , reaktywowała działalność ZNP w Żaganiu po stanie wojennym
Honorata Laskowska, aktywna działaczka Oddziału
Regina Derendarz, długoletnia prezes Ogniska ZNP przy LO w Żaganiu, przyznanego za 60 - letni staż związkowy nie zdążyła już odebrać

Przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Żaganiu: 

1968 - 1978   Bronisława Bajorowa
1978 - 1998   Anna Maniak
1998 - 2010  Lechosław Fechner, w roku 2013 od Zarządu Głównego ZNP otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Żaganiu
2010 -            Piotr Stolarz

Poniżej kilka skanów najstarszych dokumentów zachowanych w zbiorach Oddziału ZNP w Żaganiu

Skan przechowywanej w archiwum Oddziału legitymacji związkowej z 1946 r. należącej do Bronisławy Bajorowej, pierwszej przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Żaganiu

Kserokopia legitymacji nauczycielskiej Stefani Chytroń, z lat 1935 - 1939, założycielki Szkoły Powszechnej w Witoszynie w roku 1946

Kserokopia legitymacji związkowej Pelagii Ryngwelskiej, jedynej w Żaganiu Nauczycielki Uczestniczki Tajnego Nauczania

I kilka fotek z imprezy i wystawy:

poniedziałek, 26 października 2015

Portal dla kultury w lubuskiem

     W ramach projektu "Budowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury" powstaje nowy portal informacyjno - multimedialny lubuskiekultura.pl. Wykonawcą portalu jest firma z Gdańska NET PC. Założeniem projektu jest zgromadzenie w jednym miejscu wszelkich informacji o lubuskiej kulturze m. in. o instytucjach kulturalnych, organizacjach pozarządowych, liderach społecznych, instruktorach, artystach, grupach i zespołach artystycznych oraz twórcach niezależnych.
     Biblioteka oczywiście chce mieć tam swoje miejsce, więc 5 października w RCAK w Zielonej Górze wzięłam udział szkoleniu z zakresu obsługi systemu zarządzania treścią na portalu lubuskiekultura.pl. I proste i ciut skomplikowane ze względu na odpowiedzialność i przestrzeganie zasad. No, nie da się tak pisać cieplutko jak na blogu. Ale pomysł i fajny i trafiony.

Koncert Jesienny - Con Anima Musica     W ramach Żagańskiego Tygodnia Seniora, 10 października w Holu Piastowskim Pałacu Książęcego odbył się Koncert Jesienny Zespołu Kameralnego Con Anima Musica. Muzycy wykonali dla nas kilka utworów nowych i przypomnieli nam kilka ze starego repertuaru. Do odbioru każdego z nich wprowadzała umiejętnie oczywiście Pani Wioletta Stachura, a my z upodobaniem wysłuchaliśmy wszystkich.
     Zestawienie muzyki dawnej z pałacowymi wnętrzami oraz barwną jesienną dekoracją i świecami niewątpliwie wpłynęło na pogłębienie nastroju i z przyjemnością spędziliśmy razem ten czas. Con Anima Musica zapowiedział Koncert Zimowy, a my już na niego czekamy.
środa, 14 października 2015

Johannes Kepler w Żaganiu

385 lat temu, dokładnie 15 października 1630 r. zmarł wielki astronom, fizyk i matematyk, który ostatnie dwa lata swojego życia związał z Żaganiem, Johannes Kepler. Zapraszam do lektury interaktywnego plakatu o Keplerze w Żaganiu :-)  Kliknij w nazwisko astronoma poniżej.

piątek, 9 października 2015

Akcja: e - motywacja. Ruszył nowy cykl spotkań dla Seniorów

    Skończyły się wirtualne Spotkania z pasjami, zastąpił je cykl webinariów Akcja: e - motywacja. Celem nowej inicjatywy przygotowanej przez Fundację Orange jest aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym.
     Gościem specjalnym każdego z odcinków będzie Tomasz Kozłowski, psycholog, szkoleniowiec, skoczek spadochronowy, ratownik GOPR, zawodowo wspierający ludzi w samorozwoju. Podczas webinarium mówił o znaczeniu współpracy w niewielkich grupach. Drugim gościem była Emilia Krakowska, aktorka filmowa i teatralna, która popularność i sympatię widzów zdobyła rolą Jagny w serialu Jana Rybkowskiego "Chłopi". W umiejętności życia z ludźmi w zgodzie i dobrych relacjach stawia przede wszystkim na rozmowę. 
     Pierwsze spotkanie okazało się ciekawe zarówno ze względu na bohaterów jak i na przekazane treści. Kolejne też z pewnością będą interesujące i serdecznie zapraszamy na nie już teraz. Informacje o kolejnych spotkaniach ukażą się na profilu społecznościowym Facebook, oraz w Bibliotece i przez sms.


wtorek, 6 października 2015

Ekslibrisy czeskich twórców - wystawa

W Galerii Ekslibrisu (Hol Pałacu Książęcego  przed wejściem do Oddziału dla Dorosłych) trwa wystawa ekslibrisów wykonanych przez twórców czeskich. Maleńkie arcydzieła towarzyszące książkom i ich właścicielom podziwiać można do końca października. Wykonane w różnych technikach grafiki pochodzą ze zbiorów Gustawa Lisa i Rajmunda Aszkowskiego, którym za współpracę przy organizacji wystawy serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do oglądania prac twórców czeskich :-)

Poniżej katalog wystawy i kilka fotek:
 


piątek, 2 października 2015

Walka kotów Eduarda Mendozy w DKK dla dorosłych
     Walka kotów to powieść znanego na całym świecie pisarza Eduardo Mendozy wyróżniona najbardziej prestiżową hiszpańską nagrodą literacką Premio Planeta de Novela. Porusza problem wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936 – 1939.
     O niej rozmawiałyśmy 25 września podczas pierwszego powakacyjnego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Temat hiszpańskiej wojny domowej okazał się dla nas, poza ogólnymi wiadomościami czysto podręcznikowymi,  zupełnie obcy i już ten fakt utrudniał nieco jej odbiór. Niemniej jednak, to samo, czyli nieznajomość zagadnienia sprawiła, że książka okazała się ciekawa dla klubowiczek, które lubią politykę. Jedna z pań przeczytała ją nawet dwa razy.    
      Jej atrakcyjność, poza możliwością bliższego poznania realiów społeczno-politycznych w Hiszpanii z ostatnich lat przed wybuchem II wojny światowej, podnoszą informacje z dziedziny sztuki, głównie malarstwie i życiu hiszpańskiego malarza Diego Velázquez’a. Podane czytelnikowi w formie powieści, mogą stanowić inspirację do podjęcia głębszych poszukiwań celem zdobycia dokładniejszej wiedzy na ten temat.
      Nie ma wartkiej akcji ani jej zaskakujących zwrotów, napisana w spokojnym tonie raczej nie pochłonie czytelnika bez reszty, ale nie zawsze musi tak być. Książka jak najbardziej warta przeczytania i godna polecenia.
 


czwartek, 1 października 2015

Żagański Tydzień Seniora 5 - 11.10.2015 r. Koncert zespołu Con Anima Musica


Żagański Tydzień Seniora 05 -11.10. 2015 r.


By nic nie uronić z dawnych lat. Spotkanie z uczestnikiem II wojny światowej Piotrem Gubernatorem     By nic nie uronić z dawnych lat – pod takim hasłem 28.09.2015r. odbyło się spotkanie z młodzieżą Gimnazjum Publicznego nr 2. W tym dniu gościliśmy Pana Piotra Gubernatora, uczestnika II wojny światowej, członka Zarządu Żagańskiego Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
   Pan Piotr opowiadał młodzieży o wielkim heroizmie i ogromnej woli wyzwolenia ludności polskiej spod niemieckiej niewoli. Jako kilkunastoletni chłopiec wstąpił do wojska by bronić Ojczyzny. Opowiedział o trudnej drodze jaką przebył podczas zawieruchy wojennej i powrocie do kraju. Podkreślał, jak ważne jest to, że mogą żyć, uczyć się w wolnej Polsce i jak dobrze się stało, że  byli pozbawieni tego koszmaru wojny, jaki im zgotował okupant. Pokazywał młodzieży przyznane mu przez władze polskie  medale i odznaczenia, zdjęcia i dokładny szlak bojowy, który przeszedł. Mógłby jeszcze długo opowiadać i wspominać tamte trudne przeżyte przez niego dni, ale czas nieubłaganie się kończył, a uczniowie mieli jeszcze mnóstwo pytań, na które z chęcią odpowiadał.   
     Była to lekcja historii przekazana przez naocznego świadka dramatycznych wydarzeń w historii naszego kraju. A my, póki to możliwe, będziemy nadal zapraszać takich gości, by nic nie uronić z dawnych lat
     Pan Piotr Gubernator, choć do setki już mu niedaleko i zdrowie nie takie czerstwe jak kiedyś, jest osobą pogodną i pełną poczucia humoru i optymizmu. Chętnie korzysta z zaproszeń na spotkania z młodzieżą i nawet mówiąc o wartościach ponadczasowych takich jak wolność i pokój z dystansem twierdzi, że III wojny światowej nie chciałby już przeżyć.
                                                                                                                               Elżbieta Buganik