poniedziałek, 24 lutego 2014

Spotkanie z młodą profesjonalistką Linku do przyszłości - Iwoną Kanafa


W piątek (21.02.2014) w Czytelni Ogólnej w ramach ogólnopolskiego projektu Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera  z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha spotkała się Iwona Kanafa z Wrocławia – specjalistka do spraw rekrutacji i marketingu w firmie programistycznej. Pani Iwona opowiedziała o swojej drodze do sukcesu, o tym , na czym polega jej praca. Młodzieży podobała się opowieść gościa. Okazało się bowiem, że nie było łatwo i z górki. Były natomiast pochopne wybory typu „idę do tej szkoły, bo idą do niej moje koleżanki”, rozczarowanie wybranym kierunkiem studiów i ciągłe uczucie niedosytu i braku spełnienia. Dzięki przeanalizowaniu swoich decyzji, rozpatrzeniu wszystkich „za” i „przeciw” oraz nieodpartej chęci rozwoju oraz wytrwałości i ambicjom ukończyła kolejne studia podyplomowe i dziś może robić to, w czym się dobrze czuje i co daje jej satysfakcję zawodową.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w quizie wiedzy o rynku pracy oraz ćwiczeniach „Mógłbym być …”, „Czym jest sukces…” i „Zainspirowało mnie…”.  Spotkanie zakończyła ankieta i wspólne zdjęcie.  Wypełnione anonimowo ankiety i karteczki z ćwiczenia „Zainspirowało mnie…” zgodnie z regulaminem zostaną odesłane do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ich analiza pozwala stwierdzić, że młodzież ze spotkania była zadowolona, choć malkontenci też byli, ale to dobrze.
           Spotkanie przewidziane było na dwie godziny zegarowe, ale w praktyce okazało się, że to za mało, a niezadowoleniu z tego młodzież dała wyraz w ankiecie. Ciekawe są wypowiedzi uczniów w ramach ćwiczenia „Zainspirowało mnie…”. Jednym spotkanie pomogło poznać swoje cechy, mocne strony, a historia pani Iwony dała im motywację do działania i podejmowania wyzwań, pokonywania blokującego strachu i przekraczania swoich granic. Dla innych pocieszające okazało się to, że ani wrodzona nieśmiałość, ani też  brak orientacji w tym co chce się robić w życiu  będąc u progu dorosłości, nie stanowi bariery w dążeniu do kariery i osiąganiu sukcesu. Jeszcze inni cieszyli się, że poznali zawody określane dziś jako „zawody przyszłości” oraz metodę planowania nazwaną przez panią Iwonę „personalnym GPS-em”. 
         Najważniejsze jednak jest to, że projekt powołany przez firmę Microsoft,  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej to pomysł bardzo trafiony, że młodzi ludzie potrzebują rozmów, spotkań z inspirującymi młodymi profesjonalistami, ćwiczeń z zakresu doradztwa zawodowego, pomocy przy odkrywaniu swoich preferencji osobistych czy też informacji o aktualnych trendach na rynku pracy. 
          Chcesz poznać ponad 130 różnych zawodów, zbadać swój potencjał, predyspozycje, umiejętności i upodobania zawodowe lub poznać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących planowania kierunku kształcenia i przyszłości zawodowej? Zajrzyj na stronę bezpłatnego serwisu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz