piątek, 29 lipca 2016

Promocja książki Mirosława Kasztela Żagań oraz ziemie Księstwa Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów. 1242-1549. Kalendarium     25 lipca 2016 r. odbyła się promocja książki żaganianina, miłośnika historii regionu Mirosława Kasztela Żagań oraz ziemie Księstwa Żagańskiego w czasach Piastów i Sasów. 1242-1549. Kalendarium. Wakacje, sezon urlopowy, ale zainteresowani nową publikacją dotyczącą historii naszego miasta nie brakuje i trzeba było dostawiać krzesła :-)
     Pan Mirosław opowiedział jak doszło do powstania książki. Mówił o tym co zawiera, czego w niej brakuje i dlaczego akurat ten zakres czasowy. Przedstawił dotychczasowy stan badań nad przeszłością Żagania i Ziemi Żagańskiej oraz omówił pokrótce dotychczasową literaturę zarówno polsko – jak i niemieckojęzyczną: co zawiera, czego dotyczy, w jakim zakresie ujmuje przeszłość Żagania.
     Promowana książka ukazała się jako pierwsza z cyklu, który będzie publikowany przez Żagańskie Towarzystwo Historyczne pod wspólnym tytułem Żagańskie teki historyczne. Kalendarium jest pierwszym wydawnictwem zwartym autorstwa Mirosława Kasztela. Autor przyznał szczerze, że jest to jakoby „produkt uboczny” całokształtu jego poszukiwań i gromadzenia materiałów i wiedzy na temat średniowiecznej przeszłości Żagania. Pan Mirosław  zdradził również, że obecnie całkowicie pochłania go praca nad książką o Mistrzu Ołtarza z Gościszowic. Następne, które chce napisać będą dotyczyły: 1) żagańskiego klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna, 2) księżnej Doroty de Talleyrand-Perigord  i jej żagańskiego okresu, 3) kościoła p.w. Św. Krzyża, 4) szpitala p.w. św. Doroty. Na wszystkie te książki czekamy z niecierpliwością. 
     W promocji uczestniczyli również inni żagańscy regionaliści, którzy wyrazili swoje uznanie dla pracy Mirosława Kasztela, a także poinformowali obecnych o innych materiałach, które wkrótce zostaną opublikowane w Zeszytach Żagańskich przez Muzeum Obozów Jenieckich przy współpracy Towarzystwa Żagańskiego.
      Imprezie towarzyszyła wystawa Żagań, nasze dziedzictwo, prezentująca zbiory książek, map, planów fotokopii i innych materiałów pochodzących ze zbiorów Mirosława Kasztela. Wystawa trwa do końca września 2016 r. w godzinach pracy Biblioteki.
       Współorganizatorem był Urząd Miasta i Centrum Kultury.
       Ze swoim aparatem i kamerą towarzyszył nam, jak zawsze Pan Jan Mazur, który nagrał krótki film z wypowiedzią Mirosława Kasztela.

 
 
    Mirosław Kasztel, jak sam o sobie powiedział, żaganianinem jest od urodzenia, a historią interesuje się od zawsze. Najbliższa jest mu historia Dolnego Śląska, głównie jego północnych rejonów, która bez Żagania jest jego zdaniem niepełna. W sferze dociekań i poszukiwań źródeł historycznych leży też wszystko, co wiąże się z księżną Dorotą i Mistrzem Ołtarza z Gościszowic, kościołem p.w. Św. Krzyża i szpitalem. Specjalizuje się w badaniach dotyczących żagańskich kanoników regularnych. Śledzi też losy zaginionych dzieł sztuki. Do takich zainteresowań i działań na rzecz historii regionalnej i krajoznawstwa wprowadził go jeden z członków Komisji Opieki nad Zabytkami, której był członkiem. Obecnie jest współzałożycielem i członkiem Żagańskiego towarzystwa Historycznego.
     Już w szkole średniej pisał dodatkowo pracę maturalną Żagań na tle materialnych reliktów przeszłości. Przeszłość Żagania zawsze znajdowała w sferze zainteresowań. Przed wydaniem książki artykuły związane z historią miasta publikował  w lokalnych tygodnikach.  
   Mirosław Kasztel z wykształcenia jest historykiem. Ukończył też studia podyplomowe na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Marketing. Nigdy nie pracował w zawodzie związanym z którymkolwiek z ukończonych kierunków studiów. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz