czwartek, 6 grudnia 2012

Artystyczny Pejzaż Żagania: wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła artystycznego


     Rękodzieło towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Pracą rąk własnych wytwarzał przedmioty użytkowe. W miarę postępu świadomości społecznej, jakość i wartości estetyczne wyrobów stale rosły. Stopniowo nabierały cech artystycznych. Dziś, choć samo pojęcie rękodzieło ma zakres znacznie szerszy, to w powszechnym rozumieniu są to wyroby wykonane ręcznie niekoniecznie o przeznaczeniu użytkowym, a raczej zdobniczym. Dla podkreślenia ich walorów artystycznych zaczęto określać rękodzieło jako artystyczne lub sztukę użytkową. 
    W dobie obecnej rękodzieło artystyczne przeżywa prawdziwy renesans. W sferze zainteresowań leży zarówno haft jak i szydełko i druty, a nawet do niedawna prawie zapomniane frywolitki. W wykonanych ręcznie przedmiotach codziennego użytku oraz dekoracyjnych ceni się ich indywidualny charakter i unikatowość. Właściciel takiego przedmiotu ma gwarancję jego niepowtarzalności, co niejako podnosi jego prestiż, ponieważ nikt na świecie nie otrzyma drugiego dokładnie takiego samego. Umiejętności manualne stały się niejako dobrem luksusowym.  Pracować nad rękodziełem to tyle samo, co uczestniczyć w tworzeniu sztuki.
     Malarstwo, podobnie jak rękodzieło swoją historią sięga czasów prehistorycznych. Początkowo były to malowidła w jaskiniach utrwalające sceny polowań, a przez całe wieki twórczość malarska podporządkowana była zasadom danej epoki. Zmianom ulegały techniki, narzędzia, a także tematyka i spojrzenie na rzeczywistość. Wiek XX przyniósł wiele odmian i stylów. Współcześnie malarstwo łączone jest z materiałami zupełnie mu obcymi, stosuje się techniki mechaniczne i elektronicznych. Możliwości jest tyle, że każdy artysta znajdzie sposób na wyrażenie swojego widzenia  świata poprzez obraz.
     Pani Lucja Leszczewska rozwija swój talent malarski, a pani Leokadia Araszewicz sztukę rękodzieła artystycznego w ramach zajęć grupy plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu prowadzonej przez instruktorkę Grażynę Kulej-Zwiernik.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz