środa, 13 lutego 2013

17 lutego 1945 roku Żagań wrócił do Polski

     68 lat temu, 11 lutego 1945 r. rozpoczęły się zacięte walki o ziemie nadbobrzańskie. Linia Bobru była silnie broniona, a najsilniejszymi punktami oporu były Przemków, Szprotawa i Żagań. Wojska radzieckie zdobywały kolejno mniejsze miejscowości wokół Żagania. Niemcy w panice starali się opuścić miasto pociągami. Szprotawa została zdobyta 12 lutego, zaś następnego dnia rozpoczęły się walki o Żagań. Wojska radzieckie po opanowaniu prawobrzeżnej części miasta przeprawiły się na drugą stronę mimo, że Niemcy wysadzili mosty. Walki trwały kilka dni. W otoczonym mieście Niemcy bronili się zaciekle. 17 lutego Żagań został ostatecznie zajęty przez Armię Czerwoną. Władze rosyjskie przystąpiły natychmiast do organizowania administracji i życia w zrujnowanym mieście. Zaczęły od zarejestrowania wszystkich Niemców. Dowodcy radzieccy nie radzili sobie jednak z samowolą, kradzieżami, mordami i gwałtami dokonywanymi przez żołnierzy na niemieckiej ludności cywilnej. Władze cywilną Rosjanie przekazali pierwszemu polskiemu burmistrzowi Żagania Franciszkowi Walterowi dopiero 18.06.1945 r.   
     17 lutego przez wiele lat uroczyście świętowano w Żaganiu jako dzień wyzwolenia miasta. Współcześnie nie mówi się już o wyzwoleniu, ponieważ Żagań nie był przez Niemców Polsce odebrany tylko sprzedany książętom saskim w 1472 r. przez księcia Jana II, ostatniego z Piastów głogowsko-żagańskich.  17.02.2013 r. obchodzimy w mieście 68 rocznicę zajęcia miasta.

(Źródło: Roman Haczkiewicz,  Spacerem po Żaganiu ; Zeszyty Żagańskie nr 3:  Wiesław Chłopek, Marian R. Świątek  , Żagań w lutym 1945 roku ;  Robert Zarzycki, Żagań 1945 - 1950).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz