czwartek, 11 maja 2017

Ekslibris Lubuski - wystawa

   
  Wczoraj odbył się wernisaż wystawy, której pomysł pojawił się w lutym ubiegłego roku podczas finisażu wystawy ekslibrisów Ryszarda Bandosza z Warszawy. Jest to przegląd aktywności w uprawianiu sztuki ekslibrisowej przez twórców z terenu byłego województwa zielonogórskiego na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wszystkie księgoznaki pochodzą z kolekcji Gustawa Lisa z Żagania i Rajmunda Aszkowskiego z Zielonej Góry.

   Ekslibris. Taki mały obrazek, który przez kilkaset lat pełnił głównie funkcję użytkową. Żeby dokładnie wywiązać się ze swojego zadania musi spełniać trzy warunki:

1.     musi być napis łaciński Ex Libris co po polsku oznacza Z książek, z księgozbioru, z biblioteki,
2.      musi zawierać nazwisko właściciela książki 
3.      musi mieć obrazek graficzny, który powinien w jakiś sposób określać tego właściciela. 


   Właściciele książek przyklejali i niektórzy wciąż przyklejają go na wewnętrznej stronie okładki i w ten sposób jakby elegancko podpisują swoją własność.
   Na przełomie wieku XIX i XX ekslibris odszedł od funkcji czysto użytkowej, książki nie były już tak drogie i ich właściciele nie odczuwali już tak intensywnej potrzeby podpisywania ich, w związku z tym, ekslibris jako taki nie był już tak potrzebny. Tym samym wzrosła jego wartość kolekcjonerska. Nie przepadł jednak tylko artyści plastycy tworzyli go jako dzieło graficzne o walorach artystycznych. I tak jest do dziś. Gdzieniegdzie jeszcze pełni swoją pierwotną rolę, ale najczęściej uprawiany jest jako mała grafika, wykonywana w różnych technikach. W komputerowej oczywiście też.


   Na terenie byłego województwa zielonogórskiego wykonywało i wykonuje go wiele osób, artystów plastyków, amatorów i profesjonalistów, przedstawicieli różnych zawodów i w różnym wieku. Nie da się jednak mówić o ekslibrisie lubuskim nie wspominając o jego historii od czasów powojennych.     


 Kiedy pani Magdalena Śliwak, Dyrektor MBP, przywitała wszystkich oddała głos bibliotekarce, która przypomniała jak to z tym ekslibrisem na terenie byłego województwa zielonogórskiego było. Poznaliśmy nazwiska artystów, którzy część swojego talentu, uwagi i czasu poświęcili księgoznakom oraz amatorów z powodzeniem oddających się sztuce ich tworzenia. Podkreśliła rolę kolekcjonerów pieczołowicie gromadzących ekslibrisy, opracowujących je i katalogujących, których zbiory stanowią prawdziwe dobro narodowe. O ekslibrisie w Żaganiu mówił jednak pan Gustaw Lis. Prowadząca spotkanie oddała mu głos jako osobie najbardziej kompetentnej w temacie, organizatorowi wystawy, kolekcjonerowi. Pan Gustaw przypomniał początki ruchu ekslibrisowego sięgając do początku lat 80. i działalności przy Żagańskim Pałacu Kultury Klubu Plastyki Nieprofesjonalnej Maszkaron. Podkreślił osiągnięcia w zakresie tworzenia ekslibrisów żagańskiej artystki, Eugenii Siejkowskiej, która opanowała wszystkie techniki, w tym niezwykle rzadko stosowanej techniki fluoroforty, z użyciem wytrawianego szkła. Pani Eugenia nie ma ani jednego wykonanego przez siebie znaku książkowego. Są w zbiorach kolekcjonerów w kraju i zagranicą, zakupiła je także Biblioteka Narodowa.


   Po zapoznaniu się z historią i teraźniejszością ruchu ekslibrisowego w południowej części woj. lubuskiego przyszedł czas na występ duetu artystycznego ze Szprotawskiego Domu Kultury TWISSST&SING, który wykonał dla nas kilka znanych i chętnie słuchanych piosenek. Pięknie dziękujemy :-) 
 Wszystkim dziękujemy za poświęcony nam czas, za przybycie, szczególnie autorom prezentowanych grafik, którzy przyjechali do nas z Droszkowa, Iłowej i Żar oraz Eugenii Siejkowskiej. Panu Gustawowi Lisowi dziękujemy natomiast za 5 lat współpracy, przygotowywania i aranżacji wystaw. Spółce miejskiej Pałac Książęcy dziękujemy za zapewnienie nagłośnienia.


   Dla zainteresowanych polecamy artykuł o historii ekslibrisu lubuskiego w "Bibliotekarzu Lubuskim" nr 1-2 z roku 2017.  
Autorzy ekslibrisów biorących udział w wystawie:

Antosz Stanisław, Żary
Aszkowski Rajmund, Zielona Góra
Augustyn Jadwiga, UTW Iłowa
Brzezicka Aleksandra, UTW Iłowa
Buchalik Drzyzga Agata, Zielona Góra
Dąbek Zdzisław, Żary
Domaradzki Henryk, Żary
Dragan Dagmara, Zielona Góra
Faifer Marian, Żagań
Frey-Witkowski Leszek, Świebodzin
Gedwiłas Zofia, UTW Iłowa
Gruber Stanisław, Żary
Gugała Mirosław C., Zielona Góra
Hanć Joanna, Zielona Góra
Hrynkiewicz Adam, Kołobrzeg, gościnnie
Jabłoński Anatol, Jasień
Jowik Maria, UTW Iłowa
Kapuśniak Bogdan, Kożuchów
Klimczewski Bogdan, Żagań
Koper Ryszard, Żary
Kulej-Zwiernik Grażyna, Żagań
Lewandowska Krystyna, UTW Iłowa
Leżyński Jerzy, UTW Iłowa
Lis Gustaw, Żagań
Łastowska Gabriela, Żary
Moraczewski Janusz, Żagań
Para Stanisław, Zielona Góra
Serwicka Lidia, Żary
Skiba Janusz, Zielona Góra
Siejkowska Eugenia, Żagań
Sosnowski Jan, Żagań
Tatarynowicz Piotr, Świebodzin
Tyra Jan Wiktor, Żary
Urbaniak Helena, Droszków
Wierzbicki Józef, Żary
Winczaruk Jerzy, Żagań
Woźniak Andrzej, Olszyniec
Wysoczańska Rita, Zielona Góra
Ziembicka Ewa, Zielona Góra


Wystawa trwa do końca czerwca 2017 r. Zapraszamy do odwiedzania :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz