wtorek, 11 listopada 2014

Żaganianin Roku 2013

     8 listopada razem z Panią Dyrektor Magdaleną Śliwak uczestniczyłyśmy w uroczystości zakończenia XVI już plebiscytu na Żaganianina Roku ogłaszanego przez Towarzystwo Przyjaciół Żagania od roku 1999.    
     Przyznawany przez kapitułę tytuł jest tytułem honorowym. Zgodnie z regulaminem może go otrzymać osoba zamieszkała w Żaganiu lub aktualnie działająca na rzecz naszego miasta. Kandydata do tytułu może zgłosić każdy mieszkaniec, motywując swój wybór. Wskazana osoba musi wyróżniać się w środowisku taką działalnością na rzecz społeczności lokalnej, grupy zawodowej lub społecznej, która zyskuje powszechne uznanie mieszkańców miasta. Spośród wszystkich zgłoszonych osób, kapituła wyłania nominowanych do tytułu, a spośród nominowanych, w głosowaniu tajnym, wybierana jest osoba, której przyznaje zaszczytny tytuł  Żaganianina Roku.

Nominowani do tytułu Żaganianina Roku 2013:

Jan Mazur - pasjonat fotografii 
Wiesława Siekierka - żagańska poetka i działaczka społeczna zasłużona dla promocji działalności kulturalnej naszej Biblioteki, dla żagańskiej kolei, 
Lech Berenc - nauczyciel w-f, trener zasłużony w pracy z młodzieżą

     Żaganianinem Roku 2013 został Pan Jan Mazur
     Pracownik Urzędu Miasta, z zamiłowania - fotograf. Swoimi zdjęciami od kilkudziesięciu lat dokumentuje życie społeczno-kulturalne i gospodarcze miasta, co spotyka się z dużym uznaniem ze strony mieszkańców Żagania. 

     Impreza odbyła się w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego i towarzyszyła jej prezentacja Nominowanych i innych ludzi z pasją. Wszystkich obecnych powitała prezes Towarzystwa Przyjaciół Żagania  Halina Dobrakowska. Piękną oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej I i II st. oraz niezwykły chór Con Anima Musica. Czytano wiersze żagańskich poetek: Stanisławy Szczepanik i Wiesławy Siekierki. Przeczytano również fragment opowiadania Edwarda Derylaka,  Zdążyć przed zachodem  ze zbioru Wedelmann. O swojej prozie mówił też jeden z autorów książki Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 1981 - 2014 - Bogdan Sztuba. Podczas gali otwarto wystawę malarstwa Marii Teresy Olejarz, Marka Majewskiego i Roberta Wiśniewskiego. Swoje najnowsze rzeźby zaprezentował Jerzy Kupczyk. Dokonano również oficjalnego otwarcia wystawy Żagań na starej fotografii - miasto i ludzie ze zbiorów M. R. Świątka i C. Supplitta (fragment wystawy w poprzednim poście).
     Wzniosła inicjatywa, piękna impreza, a przede wszystkim Wspaniali Ludzie. Mieszkańcy Żagania

(Foto: Magdalena Śliwak)

Jerzy Kupczyk, rzeźby

Płaskorzeźba Jerzego Kupczyka przedstawiająca Niedźwiedzia Wojtka

Marek Majewski

Marek Majewski

Robert Wiśniewski

Robert Wiśniewski

Teresa Olejarz (Foto: Jan Mazur)

Teresa Olejarz (Foto: Jan Mazur)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz