poniedziałek, 4 grudnia 2017

Promocja najnowszej książki Katarzyny Adamek-Pujszo

     Zaraz po uroczystości nadania Bibliotece imienia Papuszy, 16 listopada, odbyła się u nas promocja najnowszej książki Katarzyny Adamek-Pujszo Talleyrandowie jako książęta żagańscy i ich rezydencja w Żaganiu (1862-1929). Żaganianie ciekawi są historii swojego miasta więc z trudem mieścili się w naszej Czytelni. Ale to cieszy. Jak sama autorka przyznaje, jest to największa, najdokładniej opracowana książka o Talleyrandach jaka się do tej pory ukazała. Pani Katarzyna pięknie mówiła o kolejnych członkach rodu żagańskich Talleyrandów przytaczając nieznane dotąd fakty. Wszystko poparła prezentacją multimedialną z dokumentami, które po raz pierwszy udostępniała publicznie.

     Książka Talleyrandowie jako książęta żagańscy i ich rezydencja w Żaganiu (1862-1929) jest kontynuacją zainteresowań badawczych autorki dotyczących żagańskiego dworu książęcego. Wcześniej pani Adamek-Pujszo napisała rozprawę doktorską Działalność kulturotwórcza książąt żagańskich Bironów 1786-1862 i wydała ją drukiem w dwóch częściach w roku 2005. W najnowszej książce na ponad 680 stronach dr Katarzyna Adamek-Pujszo zawarła dzieje żagańskich książąt, wiele portretów, zdjęć prezentujących członków rodu Talleyrandów, Radziwiłłów, Orłowskich i Hatzfeldtów, pałacu, parku z przełomu XIX i XX w., z których większość nie była nigdy publikowana. Ogrom pracy, bogactwo materiałów i świetny efekt końcowy w postaci książki, która wnosi wiele do historii Żagania i uzupełnia lukę z okresu od śmierci księżnej żagańskiej Doroty Talleyrand-Perigord  do roku 1929.


     Katarzyna Adamek-Pujszo – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. W latach 2001-2005 pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Jest autorką i współautorką wielu publikacji o zabytkach i historii Środkowego Nadodrza.

Serdecznie dziękujemy Pani Katarzynie Adamek-Pujszo za bardzo ciekawe spotkanie i za książkę  :-)

W zbiorach Biblioteki:

1)   Działalność kulturotwórcza książąt żagańskich Bironów (1786-1862), cz. 1 i 2, Katarzyna Adamek-Pujszo

2)   Talleyrandowie jako książęta żagańscy i ich rezydencja w Żaganiu (1862-1929), Katarzyna Adamek-Pujszo

3)   Pałac i park w Żaganiu na dawnej karcie pocztowej, Katarzyna Adamek-Pujszo, Marian Ryszard Świątek

4)   Żagań znany i nieznany. Przewodnik historyczny po mieście i okolicy, Katarzyna Adamek, Marian Ryszard Świątek

(W poście wykorzystano zdjęcia autorstwa Jana Mazura)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz