wtorek, 28 kwietnia 2015

Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci - spotkanie z Bogumiłem Orłowskim i Stefanem Gawęda     W piątek gościliśmy w Bibliotece przedstawicieli polskiego powojennego podziemia niepodległościowego o antykomunistycznego, którzy tuż po II wojnie światowej nie godzili się z sowietyzacją Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czynnie stawiali temu opór tocząc walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
     Dziś, po latach i zmianach ustrojowych w kraju, oddaje się im hołd i zasługi. Przez, nie tylko kilka, a kilkanaście lat po wojnie było zupełnie inaczej. Za swój opór wobec sowietyzacji byli ścigani, szykanowani, karani. Wielu z nich przypłaciło to życiem. Za ich postawę, po wykonaniu wyroku, żądano od najbliższych nawet, by uznano ich za wyklętych. Stąd termin Żołnierze Wyklęci, którego autorem jest Leszek Żebrowski, a upowszechnił go Jerzy Ślaski publikując książkę o takim samym tytule.
     W walkach podziemia antykomunistycznego z władzą zginęło wielu ludzi, ale są tacy, którym, mimo represji i prześladowań, udało się przetrwać.
     W piątek, 24 kwietnia spotkaliśmy się z dwoma Żołnierzami Niezłomnymi: Panem Bogumiłem Orłowskim i Panem Stefanem Gawędą.
     Stefan Gawęda od 1943 roku był członkiem Armii Krajowej, działającej na Podhalu. Po 1945 roku walczył w Oddziale Józefa Kurasia "Ogień". Aresztowany w 1947 roku i po ciężkim śledztwie wcielony do Ludowego Wojska. Po odbyciu służby szykanowany przez władzę ludową. Członek Organizacji Wolność i Niezawisłość.
Bogumił Orłowski, był członkiem Konspiracyjnego Związku Młodzieży Wielkopolskiej w Placówce Zbrojnej "Lwie Gniazdo" w Zielonej Górze. Został aresztowany w 1950 roku, po ciężkim śledztwie w siedzibie UB w Zielonej Górze, skazany wyrokiem sądu na ciężkie prace w kamieniołomach w Strzelcach Opolskich. Następnie przebywał w obozie dla więźniów politycznych w Jaworznie, po czym wcielono go do Batalionu Górniczego. Po odbyciu wyroku szykanowany przez władzę ludową. Członek organizacji Wolność i Niezawisłość.
     Po przywitaniu wszystkich przez bibliotekarkę i wprowadzeniu w tematykę spotkania, naszych Gości przedstawił Pan Konrad Holc. Potem o swojej drodze do wolności, walce, prześladowaniach i represjach opowiadali Żołnierze Niezłomni. Wszyscy słuchaliśmy przez dwie godziny i słuchalibyśmy dłużej, ale Bibliotekę trzeba kiedyś zamknąć. Były wyrazy podziękowania, kwiaty, gratulacje i słowa uznania. Młodzież przymierzała mundury i fotografowała się z Bohaterami.
To była wspaniała, żywa lekcja historii tamtych dni. Dni, kiedy wojny już nie było, a w kraju wciąż jeszcze trwała walka, walka między Niezłomnymi a aparatem władzy PRL-u.
Dziękujemy bardzo Panom: Bogumiłowi Orłowskiemu i Stefanowi Gawęda za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem i historią, a Panu Konradowi Holc i Panu Krzysztofowi Wilk za zaangażowanie i aktywną współpracę przy organizowaniu spotkania.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz