poniedziałek, 25 marca 2013

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Żaganiu na Okręgowym Zjeździe Delegatów

   Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest działającą od ponad 90 lat największą bibliotekarską organizacją pożytku publicznego. W swoich zrzesza bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, choć najwięcej członków reprezentuje biblioteki publiczne. Struktura organizacyjna odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju i opiera się na 16 okręgach odpowiadających województwom. Całością działań SBP kieruje Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Siedziba okręgu lubuskiego mieści się w WiMBP w Zielonej Górze. W strukturze okręgu lubuskiego działają dwa oddziały z Zarządem w Zielonej Górze  i w Gorzowie Wielkopolskim. Oddziałom podlegają koła SBP. Przy MBP w Żaganiu działa Koło skupiające bibliotekarzy miasta i Gminy Żagań. Koła, oddziały  i okręgi reprezentowane są na Zjeździe wyższego szczebla przez delegatów. Przewodniczącą Koła SBP w Żaganiu jest Urszula Sitarz i jednocześnie delegatem na Zjazd oddziałowy, a także okręgowy.
    22 marca 2013 r. odbył sie w Zielonej Górze okręgowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy SBP. Wybrano nowe władze na kolejną 4 - letnią kadencję oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 7 - 8 czerwca br. w Warszawie oraz omówiono inne sprawy wewnętrzne. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz