środa, 9 grudnia 2015

Akcja: e-motywacja w MBP w Żaganiu

  Jesienią przystąpiliśmy do kontynuacji ogólnokrajowego cyklu spotkań wirtualnych ze znanymi osobami różnych profesji i zamiłowań, którzy po przejściu na emeryturę nie tylko nie zaprzestali, a wręcz zwiększyli swoją aktywność.  Tym razem spotkania dla seniorów organizowane przez Fundację Orange odbywały się pod wspólnym tytułem  Akcja: e – motywacja. Seniorzy rock`ują!. Założeniem projektu było wspieranie  osób starszych w rozwoju  osobistym i społecznym, a także zachęcanie innych do prowadzenia życia aktywnego,  inspirującego  w nowe doświadczenia i pomysły.
     Drugim, nie mniej ważnym celem spotkań było inicjowanie i angażowanie się w pomysły grupowe, aby wspólnie tworzyć przestrzeń otwartą na wymianę swoich pasji, doświadczeń i zainteresowań pod hasłem   W grupie jest siła.
     W sumie odbyło się 6 spotkań przy kawie i ciasteczku. Gościem każdego z nich był Tomasz Kozłowski, w pozostałych natomiast wzięli udział: Hanna Sienkiewicz, Emilia Krakowska, Krystyna Kofta, Helena Norowicz, Ewa Nowicka Rusek, Zofia Czerwińska. Wszystkie spotkania prowadził koordynator projektu Kamil Milczarek.
     Po obejrzeniu programu uczestnicy spotkań żywo dyskutowali na tematy poruszane w audycji, każdy z nich dzielił się refleksją nad własnymi ograniczeniami, lękami i obawami, z którymi mieliby się zmierzyć robiąc to, co inni nazwaliby dziwactwem. Część osób długo dyskutowała o samotności i tym, w jaki sposób niwelować jego skutki. Padały konkretne propozycje jak temu zaradzić, aby nie poddać się zwątpieniu i melancholii, aby pokonać własną nieśmiałość. Jedna osoba chodzi na kurs tańca towarzyskiego, druga zapisała się na naukę języków obcych, inne uczestniczą w warsztatach szydełkowych, komputerowych czy rysunkowych. Jeden z panów często wyjeżdża na wycieczki zagraniczne poznając walory turystyczne i kulturę zwiedzanej Europy, korzysta także z zajęć odbywających się na basenie miejskim. Wszyscy  uczestniczą w imprezach i spotkaniach edukacyjno – kulturalnych odbywających się w naszym środowisku lokalnym, w tym w Bibliotece. I bardzo dobrze. O to właśnie chodzi, aby wyjść z domu, spotkać się z ciekawymi ludźmi, wymienić doświadczeniami, podzielić się wrażeniami, tworzyć pomysły i podejmować wspólne plany na przyszłość, bowiem w grupie jest siła.
Razem w spotkaniach uczestniczyło 28 osób.

                                                                                                                                 Elżbieta Buganik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz