czwartek, 4 kwietnia 2013

Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu

Pozostając jeszcze w atmosferze Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, warto może wspomnieć, że 415 lat temu, w roku 1598 przy Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, z inicjatywy opata augustianów Jakuba II Liebiga (1583-1600) podjęto prace budowlane celem wzniesienia kopii Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Ponieważ jerozolimski oryginał został przebudowany w roku 1555, pierwowzorem żagańskiej Kaplicy Bożego Grobu jest jego wierna kopia wykonana pod koniec XV w. w Görlitz. Wzorem z  Görlitz, wraz z Grobem odwzorowano  również wchodzące w skład zespołu Kaplicę Świętego Krzyża przy wschodnim wejściu na cmentarz oraz przy murze cmentarnym Kaplicę Namaszczenia, w której znajduje się figura przedstawiająca Pietę. Wzniesiona z piaskowca Kaplica Bożego Grobu składa się ze stanowiącej przedsionek nawy i prezbiterium. Pomieszczenia łączy bardzo niskie przejście. Budowę zakończono już za kolejnego opata, Friedricha Tschauera (1600-1603) i od początku obiekt stał się miejscem, do którego przybywali pielgrzymi, czego dowodem są pozostawione przez nich na ścianach napisy.


Kaplicę Bożego Grobu wieńczy najmniejsza chyba wieża w Żaganiu

Żagańska Kaplica Bożego Grobu jest jedyną w Polsce kopią Grobu jerozolimskiego sprzed przebudowy w roku 1555, ale nie jest już miejscem pielgrzymek. W roku 1998 została poddana renowacji.

(Źródła: Marcin Kwiatek, Kaplica Bożego Grobu w Żaganiu w: Zeszyty Żagańskie nr 5 ; Adamek Katarzyna, Świątek Marian R., Żagań znany i nieznany ; Haczkiewicz Roman A., Spacerem po Żaganiu ; fotografie Jana Mazura)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz