czwartek, 18 kwietnia 2013

Pamięć tamtych dni


17 kwietnia w Czytelni Ogólnej MBP odbyło się spotkanie żagańskich Kombatantów z młodzieżą z Gimnazjum nr 2. Pan Piotr Gubernator, wielokrotnie odznaczony za swój udział w II wojnie światowej, opowiadał o zesłaniu na roboty do Niemiec, powrocie do domu i wielkim pragnieniu usunięcia okupanta z kraju, które sprawiło, że wstąpił do wojska, by czynnie walczyć o wolną Ojczyznę. Mówił o tym, że kiedy wojna wybuchła miał tyle lat co obecni na spotkaniu teraz, podkreślał, czego wojna pozbawiła młodych ludzi stojących u progu dorosłego życia i wszystkich innych.  Pokazywał przyznane mu medale i odznaczenia, zdjęcia i dokładnie rozrysowany szlak bojowy, który przeszedł.  

Pani Maria Jastrzębska, prezes Związku Sybiraków w Żaganiu, wspominała wywiezienie jej wraz z całą rodziną na Syberię. Opowiadała o transporcie i strasznych, urągających ludzkiej godności warunkach podróży. Przytaczała tragiczne fakty z pobytu na zesłaniu oraz powrót z niego. Mówiła o życiu w tych nieludzkich czasach i na nieludzkiej ziemi, ciągłym głodzie, dręczących jej najbliższych chorobach, zimnie, ciężkiej pracy.

Zaproszeni goście opowiadali, wspominali, wracali do tamtych ciężkich, trudnych  dni i mogliby długo jeszcze mówić. To wszystko było ich udziałem, a oni są świadkami historii i opowiadają, żeby kolejne pokolenie zapamiętało i przekazało innym. A młodzież słuchała, czasem pytała, a pan Piotr i pani Maria chętnie odpowiadali. To była taka żywa lekcja historii. Opisy i informacje przekazane bezpośrednio przez uczestników wydarzeń, tych wydarzeń, o których dowiadujemy się z podręczników szkolnych. Ale czytać, a słuchać relacji naocznego świadka i uczestnika, to nie jest to samo. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz