piątek, 31 maja 2013

Dzień Dziecka

     1 czerwca będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Z tej okazji wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym życzymy zdrowia i samych radosnych dni, dużo miłości oraz czasu i uwagi najbliższych i oczywiście mnóstwa pięknych książek. 
    Ten dzień to dla naszych pociech więcej czasu z rodzicami, dziadkami, prezenty, atrakcje w przedszkolach, szkołach, imprezy w bibliotekach, domach kultury i innych. 
Dzień Dziecka obchodzony jest od 1952 r. i zainicjowany został przez organizację „The International Union for Protection of Childhood” działającą na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie. W Polsce i w krajach byłego bloku socjalistycznego, święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca, jednakże w wielu innych państwach  świętuje się je w różnych dniach i w różny sposób, zależnie od tradycji narodowych, religijnych i kultury. Z Dniem Dziecka związane są inne święta dedykowane dzieciom, o których można przeczytać tutaj, a o tym kiedy i jak jest obchodzony w poszczególnych krajach - tutaj

     Z okazji Dnia Dziecka popatrzmy jak wyglądali w dzieciństwie słynni pisarze. Czasem chłopcy byli strojeni w sukienki, jak dziewczynki. W większości przypadków związane było to z panującą modą.

Agatha Christie

Witold Gombrowicz

Joseph Conrad

Mark Twain

Stanisław Lem

Zdjęcia innych pisarzy w dzieciństwie można obejrzeć tutaj.
wtorek, 28 maja 2013

Dzień Samorządu Terytorialnego

     Po reformacji ustrojowej w roku 1989, dokładnie 27 maja 1990 r. odbyły sie w Polsce pierwsze wybory samorządowe. Dla upamiętnienia tego dnia Sejm RP uchwałą z roku 2000 ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. 
     
     Z tej okazji Biblioteka zorganizowała spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Pawłem Lichtańskim - rzecznikiem prasowym Urzędu Miasta i radnym zasiadającym w Radzie Powiatu. Pan Paweł wyjaśnił co to jest samorząd i omówił jego zadania i kompetencje. Wspomniał też na czym polega praca rzecznika prasowego Urzędu Miasta. 
     Ponieważ wybory do samorządu lokalnego i ich wyniki to w naszym mieście temat bardzo aktualny, wyjaśnił też na czym polegają i jak później liczone są głosy oddawane przez wyborców. Obecni na spotkaniu dowiedzieli się, dlaczego dzieje się tak, że osoba, która ma większą liczbę głosów może nie zostać radnym, a inna, która ma ich mniej - właśnie w radzie zasiądzie. Otóż okazuje się, że w pewnej mierze ma na to wpływ po prostu matematyka. Głosy wyborców przeliczane są na mandaty systemem, który stworzył belgijski matematyk i prawnik Victor D'Hondt (1841-1901) i nazywany jest od jego nazwiska metodą D'Hondta, a który w Polsce stosowany jest w gminach przekraczających liczbę 20 tys. mieszkańców. Pan Lichtański poinformował również o tym, że w wyborach, jakie odbędą się w następnym roku zostaną wprowadzone JOW czyli jednomandatowe okręgi wyborcze. Omówił ich wady i zalety oraz argumenty przemawiające "za" ich zastosowaniem. Na koniec odpowiedział na kilka pytań. 


Było to pierwsze takie spotkanie, ale mamy nadzieję, że będzie ich więcej.

(Źródła: http://pl.wikipedia.org)

niedziela, 26 maja 2013

Cyprian Kamil Norwid

   130 lat temu, dokładnie 23 maja 1883 r. zmarł Cyprian Kamil Norwid, a dokładnie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid. Imię Kamil wybrał sobie przy bierzmowaniu. 
     Niedoceniany za życia polski pisarz, malarz, grafik, rzeźbiarz i filozof urodził się 24 września 1821 roku na Mazowszu w wiosce Laskowo-Głuchy pod Radzyminem. Był synem z trzeciego małżeństwa ojca i miał trójkę starszego rodzeństwa. Wcześnie osierocony wychowywany był przez prababkę. Uczęszczał do warszawskiego gimnazjum, ale przerwał naukę nie ukończywszy klasy 5 i zapisał się do prywatnej szkoły malarskiej. Najpierw pobierał lekcje rysunku u znanego warszawskiego malarza, później studiował malarstwo równiez w Krakowie, we Włoszech i w Belgii. 
     Cyprian Kamil Norwid większość życia spędził poza granicami kraju. W roku 1842 wyjechał do Drezna, podróżował po Wenecji i Florencji, a w 1844 r. zamieszkał w Rzymie. W tym czasie narzeczona Kamila zerwała z nim zaręczyny. We Włoszech poznał najwiekszą, choć nieszcześliwą miłość swojego życia, Marię Kalergis, za którą, nie zważając na brak środków finansowych podróżował po całej Europie. Podczas pobytu w Berlinie uczęszczał, na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej Polonii, nawiązywał kontakty towarzyskie, artystyczne i polityczne. W 1846 r., za kontakty z emisariuszami polskiego ruchu niepodległościowego został na kilka tygodni osadzony w więzieniu, gdzie zaczęły się pierwsze kłopoty ze słuchem.  Podczas tych podróży poznał Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego we Włoszech, zaś w Paryżu - Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Podczas pobytu w Paryżu Norwid publikował w "Gońcu polskim", ale niewiele, żył więc w biedzie, a do postępującej utraty słuchu, doszły jeszcze kłopoty ze wzrokiem. Norwid był człowiekiem nieustępliwym w swoich poglądach  i nie uznawał kompromisów, szybko więc znalazł się na marginesie życia polskiej emigracji,  a jego dzieła nie znalazły uznania wśród współczesnych mu ludzi..  
     W listopadzie 1852 roku Cyprian Kamil Norwid, wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie znalazł dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Niedługo jednak cieszył sie poprawą swojej sytuacji materialnej, gdyż z powodu wybuchu wojny krymskiej wrócił w czerwcu 1854 roku do Europy. Początkowo zamieszkał w Londynie utrzymując się z drobnych prac rzemieślniczych, a następnie wrócił do Paryża. Tam udało mu się opublikować kilka prac, ale wciąż cierpiał nędzę i chorował na gruźlicę. Liczył na wyjazd do Florencji i wysłał tam nawet swój skromny dobytek, ale książę Władysław Czartoryski nie udzielił mu obiecanej pożyczki. Dla poety było to tragiczne. Kuzyn, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza, przytułku dla ubogich i bezdomnych Polaków na peryferiach Paryża. Tam, chory i osamotniony tworzył do końca życia. Zmarł 23.05.1883 r. 

     Dzieła Cypriana Kamila Norwida, znalezione w kufrze podczas sprzątania pokoju zostały spalone, inne zapomniane. Dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci odkrył je i docenił najpierw Zenon Przesmycki (Miriam), a Dzieła zebrane ukazały się dopiero w roku 1968. Ich wydawcą był Juliusz Wiktor Gomulicki, zasłużony odkrywca i badacz norwidianów. Od początku lat 70. XX wieku jego twórczość popularyzował, śpiewając jego poezje, Czesław Niemen, a po nim inni. Jego imię noszą szkoły, instytucje kultury, w tym również Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, która szczycąc sie posiadaniem w swojej kolekcji rysunków i grafiki również szkiców Norwida wykonanych w Ostendzie w roku 1846, od roku 1972 nosi imię poety. W Nazwie jednak uwzględniono tylko pierwsze z czterech nadanych przez rodziców.

Tutaj można obejrzeć inne szkice i rysunki Cypriana Kamila Norwida.

sobota, 18 maja 2013

Jan Ignacy Felbiger

     225 lat temu, dokładnie 17 maja 1788 r. zmarł opat augustianów w Żaganiu, autor podręczników szkolnych i reformator szkolnictwa elementarnego na Śląsku i w Austrii - Jan Ignacy Felbiger (Johann Ignaz von Felbiger). 
     Urodził się 6.01.1724 r. w Głogowie, gdzie ukończył gimnazjum jezuickie. W latach 1744-1745 uczył się we Wrocławiu w Akedemickim Gimnazjum Teologicznym. W 1745 r. uzyskał święcenia kapłańskie i wstąpił do klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu, a w 1758 r.,  został jego opatem.
     Jan Felbiger, tuż po objęciu stanowiska, przystąpił do reformowania podlegającego zakonowi szkolnictwa elementarnego i już w roku 1761 opracował przepisy dla tych szkół w Żaganiu. Po zapoznaniu się z metodami nauczania  stosowanymi w Berlinie, unowocześnił je i zastosował w szkołach żagańskich. Wprowadził podział uczniów na klasy i nauczanie zbiorowe, metodę pamięciową zastąpił objaśnianiem rozumowym, zastosował stopniowanie trudności. Był zwolennikiem zaniechania kar cielesnych. Stworzył nową metodę nazywaną metodą sagańską. Publikował podręczniki do czytania, pisania, rachunków, ortografii i katechizmu. Dla potrzeb szkół polskich, do tekstu niemieckiego, tekst polski dodał ks. Szymon Jaschiek (Nowo zebrane obiecadło do sylabizowania y czytania osobliwie dla potrzeb Górnego Śląska po polsku y niemiecku wyprawione, Sagan 1765). Z polecenia ministra E.W. Schlabrendorffa, Jan Felbiger opracował ustawę szkolną dla katolików na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim, wydaną również w języku polskim. 
   Jan Felbiger zorganizował w mieście pierwsze seminarium dla kandydatów na nauczycieli, katechetów i dyrektorów szkół. Trzy lata później wydal w Żaganiu pierwszy podręcznik metodyczny dla nauczycieli szkół ludowych Przymioty, wiadomości i postępowanie dobrych nauczycieli, który znany był członkom Komisji Edukacji Narodowej w Polsce, ceniony na Śląsku, w Austrii, Rosji i Prusach. Podręcznik zalecał nauczycielom pobożność, miłość, cierpliwość i wyrozumiałość wobec uczniów.
     W 1774 r., na zaproszenie Marii Teresy Felbiger  wyjechał do Wiednia, gdzie opublikował Powszechny regulamin szkolny (1774), Księgę metod (1775), podręcznik dla nauczycieli, katechizmy, podręczniki do rachunków, różnego rodzaju rozporządzenia. W roku 1778 nie dostosował się do nakazu powrotu na Śląsk i po śmierci Marii Teresy przeniósł się do Pressburga (Bratysławy). Tam otrzymał probostwo, tam zmarł 17 maja 1788 r. i tam został pochowany. Z jego podręczników uczono się na Śląsku jeszcze przez kolejne kilkadziesiąt lat.

(Źródła: Burda Bogumiła, Jan Ignacy Felbiger [w:] Ludzie Środkowego Nadodrza: wybrane szkice biograficzne: XII - XX wiek, pod red. Kazimierza Bartkiewicza, 1998, s. 50 - 52 ; http://pl.wikipedia.org ; http://umzagan.nazwa.pl)

piątek, 17 maja 2013

Tydzień Bibliotek 2013 - Kozucha Kłamczucha

Tydzień Bibliotek 2013 zakończył się przedstawieniem teatralnym Kozucha Kłamczucha, na które zaproszono dzieci z żagańskich przedszkoli. Aktorzy ze Studia Małych Form Teatralnych Art - Re z Krakowa nie tylko cieszyli maluchy angażując je do udziału w przedstawieniu, ale też sami się przy tym bardzo dobrze bawili. I chyba na tym to właśnie polega. Dziecko bowiem, to bardzo trudny i bardzo krytyczny odbiorca. Wszystkim się bardzo podobało.Tydzień Bibliotek 2013 - Poetycki Koncert Życzeń

15 maja odbył się kolejny Poetycki Koncert Życzeń, tym razem dedykowany Julianowi Tuwimowi. Biblioteka przygotowała prezentację multimedialną przybliżającą sylwetkę i życiorys poety, uczestnicy natomiast czytali i recytowali jego wiersze. Końcowym punktem programu była oczywiście prezentacja utworów własnych napisanych przez obecnych na imprezie i innych mieszkańców Żagania. Wieczór zakończono poczęstunkiem.

Nasza kreatywna, pomagająca w organizacji PKŻ Przyjacióła, poetka żagańska, pani Wiesia Siekierka czytała wiersz Juliana Tuwima Tomaszów.

środa, 15 maja 2013

Charles Perrault

     310 lat temu, 16 maja 1703 r. zmarł autor znanych wszystkim baśni,  Charles Perrault. Urodził się w Paryżu 12 stycznia 1628 r. w bogatej rodzinie arystokratycznej. Ukończył studia prawnicze i podobnie jak ojciec i starsi bracia rozpoczął karierę w różnych służbach rządowych. 
     Pod koniec lat 60. XVII w. Charles Perrault napisał kilka utworów okolicznościowych związanych z życiem dworu króla Ludwika XIV. W roku 1674 opublikował rozprawę Krytyka opery, w której opowiedział się po stronie kultury mu współczesnej, zwracającej się ku językom ojczystym, a która, wg niego, jakościowo w niczym nie ustępowała kulturze antycznej. W 1671 r. wstąpił do Akademii Francuskiej i kontynuował swoją debatę ze zwolennikami klasycznych kanonów kultury. W dziele Wiek Ludwika Wielkiego (1687) pisał o wyższości literatury francuskiej nad antyczną, natomiast w Porównaniach starożytnych z nowożytnymi (1688-1697) dorobek kultury francuskiej uznał za równie wielki jak kultury antycznej.
    Na początku lat 90. Charles Perrault nie mógł już piastować wysokich stanowisk i poświęcił się życiu rodzinnemu i pisaniu. W roku 1697 opublikował zbiorek baśni znanych jako Bajki Babci Gąski, a które sam nazywał Opowieściami o przeszłości z morałami. Najbardziej znane z nich to Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Tomcio Paluch, Kot w butach.

    Oparte na motywach ludowych baśnie Perrault'a były pełne okrucieństwa. Pisane dla francuskich salonów, do dzieci docierały w wersjach skróconych. Na dworze króla autor przedstawił je jako dzieło swojego syna, sobie pozostawiając tylko kończące je wersy moralizatorskie. Te, napisane u schyłku życia opowiastki, dały początek gatunkowi literackiemu, któremu ze szczególnym upodobaniem oddawali się szlachetnie urodzeni. Zmarł w Paryżu i tam został pochowany. 
   O innych baśniach, baśniopisarzach, ich twórczości i życiorysach można przeczytać oraz rozwiązać ciekawe zagadki i zadania tutaj


Czerwony Kapturek na ilustracji autorstwa George'a Fredericka Wattsa

wtorek, 14 maja 2013

Tydzień Bibliotek 2013 - spotkanie z Marianem Łysakowskim

     Z młodzieżą z Zespołu Szkół w Tomaszowie spotkał się dzisiaj w Czytelni Ogólnej (13 maja) pedagog, podróżnik, pilot wycieczek i entuzjasta turystyki rowerowej, Marian Łysakowski z Zielonej Góry.

    Pan Marian ma też ciekawe hobby:  zbiera dzwonki i ma ich ponad 680. Przywozi je z podróży po różnych krajach, kupuje gdzie tylko może (zawsze się targuje), ale też i dostaje w prezentach od przyjaciół i znajomych. Zanim kupi kolejny dzwonek, najpierw sprawdza jego dźwięk, sprawdza również czy da się go wywołać z pomocą pałki z drzewa hebanowego. Swoją niezwykle bogatą i różnorodną kolekcję dzwonków pochodzących z 60 krajów świata, 6 kontynentów i 80 miast Polski prezentował na wystawach w 15 miastach. W maju 2005 roku zbiory pana Mariana pokazał też TELEEXPRESS, a redaktor Maciej Orłoś zaliczył go do "galerii ludzi pozytywnie zakręconych".
   Ze swoimi dzwonkami odwiedza czytelników bibliotek woj. lubuskiego i poza nim. Do nas też przywiózł ich cały plecak. Zmieściły się również 2 misy. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali opowieści o wyprawach pana Mariana, o tym gdzie i jak zdobył dany dzwonek, bo też każdy z nich ma swoją historię, a czasem i przeznaczenie. W kolekcji pana Łysakowskiego znajdują się bowiem również dzwonki używane w niektórych krajach do rytuałaów religijnych. Młodzież poznała ich budowę i wydawane przez nie dźwięki. Spotkanie było również swoistą lekcją muzyki, gdyż wsłuchiwaliśmy się wszyscy w głos jaki wydobywał z dzwonków i mis przy pomocy pałki z drzewa hebanowego.  Inni też mogli spróbować.

("Koncert" na misach. W duecie grają panie Ala i Bożenka z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży)

     Za aktywność, komentarze i pytania uczniowie byli nagradzani widokówkami, zakładkami do książek i innymi drobiazgami z różnych krajów. Na koniec młodzież podziękowała panu Marianowi Łysakowskiemu dużymi brawami, były autografy oraz wpis do Kroniki Biblioteki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Spotkań z interesującymi ludźmi nigdy dosyć :-)

Całą kolekcję dzwonków pana Mariana Łysakowskiego, wykonanych z różnych materiałów, można obejrzeć wraz z opisami tutaj

niedziela, 12 maja 2013

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2013

     Już 19 raz 8 maja obchodzony był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który od lat 10 rozpoczyna Tydzień Bibliotek. W tym czasie biblioteki starają się zorganizować dla swoich środowisk czytelniczych jak najwięcej imprez, ale bibliotekarze nie zapominają też o swoim święcie. 
     W województwie lubuskim są dwie biblioteki wojewódzkie: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Tradycja nakazuje zatem, by obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbywały się naprzemiennie w obu głównych bibliotekach województwa. W tym roku wypadło na zielonogórską WiMBP. 8 maja w Sali Dębowej w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, innych instytucji kultury, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, bibliotek pedagogicznych i akademickich  oraz kilkudziesięciu bibliotekarzy i pracowników bibliotek publicznych różnego szczebla z całego województwa. Były kwiaty, przemówienia, podziękowania, gratulacje, awanse zawodowe, nagrody, wyróżnienia i oczywiście życzenia. Uroczystość uświetnił recital poznańskiego barda Grzegorza Tomczaka. Więcej można przeczytać tutaj
     Z okazji naszego święta, na stronie Urzędu Miasta Żagań ukazały się życzenia skierowane do wszytstkich bibliotekarzy żagańskich. Dziękujemy serdecznie i za życzenia i za pamięć :-)


piątek, 10 maja 2013

Promocja albumu pt. 2012 Rok generała Stanisława Maczka i Jego Żołnierzy - Tydzień Bibliotek 2013

     31 marca 2012 roku obchodzono 120 rocznicę urodzin generała Stanisława Maczka, jednego z najważniejszych polskich dowódców podczas II wojny światowej, którego imię od 2000 roku nosi 10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.   
Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że miesiąc październik 2012 roku będzie Miesiącem Pamięci Generała Stanisława Maczka. Dla  wszystkich Maczkowców natomiast cały rok 2012 był rokiem dedykowanym Stanisławowi Maczkowi z okazji 120 urodzin oraz Jego Żołnierzom w 70 rocznicę utworzenia dowodzonej przez niego 1. Dywizji Pancernej.

     Dzięki staraniom Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców  oraz Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków, żagańska oficyna wydawnicza Dekorgraf, w kwietniu b.r. opublikowała album pt. 2012 Rok generała Stanisława Maczka i Jego Żołnierzy. Album zawiera blisko 300 zdjęć i kilkadziesiąt relacji. Stanowi próbę syntezy i reporterskiego zapisu 365 dni minionego roku poświęconego  generałowi Stanisławowi Maczkowi.
     Autorami tej wydanej w niewielkim nakładzie ciekawej publikacji są pasjonaci, którzy od wielu lat dokumentują tradycje 1. Polskiej Dywizji Pancernej i jej niezapomnianego dowódcy. Są to panowie: Waldemar Kotula, Jan Sosnowski i Marek Zieliński.
    Wraz z nimi odbyliśmy podróż śladami pamięci o polskich pancerniakach, którą utrwalają rozsiane po Europie stowarzyszenia, pomniki oraz żołnierze i rezerwiści 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, która dumnie kontynuuje tradycje dywizji dowodzonej przez generała Maczka. Pan Waldemar Kotula przybliżył nam postać i wojenne jak i powojenne losy samego generała, ludzi, którzy go znali, których fascynuje. Z pasją, uznaniem i dumą mówił o ludziach, których spotykał, a którzy pamiętali znak rozpoznawczy 1. Dywizji Pancernej i jej żołnierzy, szczególnie w Europie Zachodniej. Przytaczał wiele sytuacji, w których spotykał się z ogromnym szacunkiem dla tych, którzy kilkadziesiąt lat temu przynieśli im wolność. Poznaliśmy również drogę i proces realizacji projektu jakim było zorganizowanie na szeroką skalę obchodów Roku gen. Stanisława Maczka, których celem było popularyzowanie czynu orężnego żołnierzy 1. Dywizji Pancernej oraz ich dowódcy, którego uznano za wzór cnót patriotycznych i wojskowych. 
     Spotkanie promocyjne okazało się niezwykle interesującą lekcją historii i patriotyzmu, wędrówką śladami tradycji 1. Polskiej Dywizji Pancernej i sławy gen. Maczka aż do Żagania i choć trwało sporo ponad 2 godziny nikt się nie znudził, a kto nie przyszedł, ten dużo stracił. 


czwartek, 9 maja 2013

Tydzień Bibliotek 2013

     W tym roku Tydzień Bibliotek zaczął się u nas już 7 maja wizytą bibliotekarzy z Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie i spotkaniem autorskim. Koleżanki i koledzy z Leszna, po krótkim spotkaniu przy kawie i ciastku zwiedzili najpierw naszą bibliotekę, a później Żagań. 


     Z młodzieżą gimnazjalną z Zespołu Szkół nr 2 w Żaganiu spotkała się, w ramach programu profilaktyki uzależnień, dziennikarka prasowa i telewizyjna i pisarka, autorka powieści dla młodzieży Małgorzata Karolina Piekarska. Córka dziennikarza, absolwentka Historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim,  debiutowała w roku 1986 czterema opowiadaniami na łamach miesięcznika społeczno-literackiego "Okolice". Związana jest z warszawskim ośrodkiem telewizyjnym, gdzie emitowane są jej reportaże, współpracowała z czasopismami dla młodzieży "Victor Gimnazjalista", "Cogito", magazynem "13 - tka". Pani Małgosia opowiadała o swoim życiu, problemach z rówieśnikami, o tym jak je pokonywała. Mówiła też o skutkach picia alkoholu i zażywania narkotyków przytaczając znane jej przypadki z życia. Spotkanie zakończyło się podpisaniem zakupionych przez bibliotekę książek oraz wpisem do Kroniki.


niedziela, 5 maja 2013

Kiedyś byli bibliotekarzami

W związku z tym, że 8 maja będziemy świętować Dzień Bibliotekarza, może warto poznać znanych w świecie ludzi, którzy też byli bibliotekarzami.
A oto i niektórzy z nich:

Adam Mickiewicz ( 1798 -1855) – jeden z największych polskich poetów, w latach 1852-1855  bibliotekarz w Bibliotece Arsenału w Paryżu.


Fot. Jan Mieczkowski

Laura Bush - żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga W. Busha i pierwsza dama w latach 2001-2009. Była bibliotekarką, patronuje kolejnym edycjom Narodowego Festiwalu Książki organizowanego w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie.
Giacomo (Jacques) Girolamo Casanova - (1725-1798) awanturnik, podróżnik i literat, znany uwodziciel. Od 1785 r.  bibliotekarz na zamku Dux (dzisiaj Duchcov) w północno-zachodnich Czechach, w wiejskiej posiadłości austriackiego księcia Josepha Karla von Waldsteina.

Portret autorstwa Francesca Casanovy

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - najwybitniejszy niemiecki poeta okresu romantyzmu, dramaturg, prozaik, uczony, polityk, wolnomularz. Od 1797 bibliotekarz w Bibliotece Księżnej Anny Amalii w Weimarze.
Zbigniew Herbert (1924 - 1998) – polski poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik i filozof. Bibliotekarzem nie był, ale w pewnym okresie zarabiał sporządzając bibliografie i kwerendy biblioteczne.Zbigniew Herbert w młodościJacob Grimm (1785 - 1863) niemiecki uczony, filolog, prawnik, członek Akademii Nauk, profesor uniwersytetu w Berlinie, bajkopisarz. Bibliotekarz w bibliotece króla Westfalii. Wilhelm Grimm (1786 - 1859) - prawnik, twórca gramatyki niemieckiej, członek Akademii Nauk, profesor uniwersytecki, bajkopisarz. Bibliotekarz w Kassel. W latach 1829-1833 obaj bracia byli bibliotekarzami na Uniwersytecie w Getyndze.
Portret Wilhelma (po lewej) i Jakuba Grimmów autorstwa Elisabeth Marii Anny Jerichau-Baumann

Maria Kownacka (1894-1982) - pisarka, autorka  Plastusiowego pamiętnika oraz wielu innych powieści, opowiadań, wierszy, utworów scenicznych i słuchowisk radiowych dla dzieci. Nauczycielka i bibliotekarka. Przed i po wojnie pracowała w bibliotece Ministerstwa Rolnictwa. Przed śmiercią swoje warszawskie mieszkanie, księgozbiór i archiwum przekazała Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.


Maria Kownacka z kukiełką szewczyka Dratewki


Papież Pius XI (Achilles Ratti ) (1857 - 1939) - papież, bibliotekarz w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie.Stefan Żeromski (1864 – 1925) polski pisarz, publicysta, dramaturg, pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskich w Warszawie oraz bibliotekarz w Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu w Szwajcarii. 


Julian Przyboś (1901- 1970) - poeta, eseista i tłumacz, bibliotekarz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie.

Mao Zedong, Mao Tse-Tung (1893-1976) - chiński przywódca komunistyczny, w trakcie studiów w Pekinie  bibliotekarz w bibliotece uniwersyteckiej.


Małgorzata Tusk - żona premiera Donalda Tuska, z wykształcenia historyk, była bibliotekarką na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego

Jarosław Kaczyński -  były premier, doktor nauk prawnych, był bibliotekarzem w Bibliotece Uniwersytetu WarszawskiegoI wielu innych, których można poznać tutaj i tutaj

(Źródła: Fotografie i portrety: http://en.wikipedia.org/ ; http://pl.wikipedia.org/ ; http://www.jaroslawkaczynski.info/ ; informacje: http://bibliotekabol1.blogspot.com/2011/05/oni-takze-byli-bibliotekarzami.html https://skydrive.live.com/view.aspx/.Documents/Galeria%5E_portretow%5E_bibliotekarzy2009.pps?cid=2571bb48d7806bd9&id=documents )